راهکارهای خاص

راهکارهای خاص


خدمات استاندارد marmassistance نیاز مشتریان ما را در جهت پشتیبانی‌کامل و خدمات رسانی برتر به مشتریانشان در بر می‌گیرد. با این وجود در بعضی‌موارد راهکارهای با کیفیت ما نیز در مقابل خواستهای خاص مشتریانمان کافی‌نمی‌باشد. به همین جهت با اعتقاد به مشتری مداری و نو آوری، وسعت و کیفیت خدماتمان را با ارائه خدمات اختصاصی به مشتریان هرچه بیشتر بالا میبریم. همچنین خواسته‌ها و نیازهای مشتریانمان را از نزدیک تعقیب نموده با آنها ارتباطی‌نزدیک بر قرار کرده، خدمات خود را با راهکارهای اختصاصی در جهت خواستهای مشتریان توسعه میدهیم.

مراجع

 • adac
 • anwb
 • bp
 • exxon
 • ford
 • inter_sos
 • mercedes
 • mutas
 • cigna
 • direct_line
 • md
 • sos_int
 • chevrolet
 • demirsigorta
 • arc_logo_ref