پشتیبانی ‌وسایل نقلیه‌

خدمات

مجموعه گستردیی‌از خدمات پشتیبانی‌سریع حرفه‌ای و قابل اعتماد وسایل نقلیه‌ را به شبکه گستردهٔ مشتریان خود شامل شرکتهای خودرو سازی داخلی ‌کلوپ های متشکل از خودروسازان اروپایی‌و شرکتهای بیمه‌ارائه می‌کنیم.

 انگیزهٔ اصلی ‌ما

اولین و مهمترین وظیفهٔ مشتریانمان تامین راحتی‌امنیت و حرکت رانندگان بیمه‌شده می‌باشد. ما هم در این بخش به کمک آنها آمده، با تکیه بر تجربهٔ محلّی و دسترسی‌به شبکه برزگی از منابع، به همکاران داخلی‌و خارجی‌خود در این بخش، به ارائه خدمات و راهکارهای با کیفیت پرداخت به این شکل موجبات رضایت مشتریان و همچنین وفاداری آنها را فراهم می‌آوریم.

چه چیزی باعث میشود که بهترین باشیم

  شبکه ارائه کنندهٔ خدمات

به مشتریان خود راهکارها و خدمات سریع و در محل را با تکیه بر شبکه‌ای متشکل از بیش از ۴۰۰۰ عضو ارائه مینمائیم. در سایهٔ این شبکه خدماتی با تجربه و گسترده در تمامی‌ترکیه، سرعت پاسخگویی را بسیار کاهش داده و در صورت نیاز مشتریان به خدمات با کیفیت پشتیبانی‌، هر لحظه در هر مکان میتوانند از خدمات ما بهره‌مند شوند. و در ضمن هزینه‌های جبران خسارت مشتریان به طرز قابل توجهی‌تقلیل پیدا می‌کند.

نرم‌افزار همراه

نرم‌افزار پشتیبانی‌جادهای marmassistance که به منظور استفادهٔ شرکتهای بیمه‌کنندهٔ خارجی‌و رانندگان داخلی‌طراحی شده، امکان استفادهٔ رانندگان را از خدمات پشتیبانی‌جاده ای، با فشار یک دکمه امکان پذیر مینماید. شرکتهای تولید کنندهٔ خودرو با تکیه بر نرم‌افزار موجود که روند پر تنش و استرس زا تقاضای پشتیبانی‌جاده ای را به طرز ملموسی کاهش میدهد، میتوانند خود را متفاوت از دیگر شرکتها مطرح کرده بخش خدمات پس از فروش خود را به سیستمی‌مبتکر مبدّل نمایند.

 زمان بندی صحیح و گزارشات مدیریتی

با تکیه بر زیرساخت مدرن بخش تکنولوژی اطلاعات شرکت، توانایی تنظیم و هماهنگی‌پایگاه اطلاعات خود را با خواسته های مشتریان دارا هستیم، که به معنی‌امکان ارائه گزارشهای درخواستی هر مشتری طبق مشخصات و اطلاعات خواسته شده توسط آن مشتری می‌باشد. در کنار این مشخصه سیستم‌های کاربری marmassistance و مشتریان به صورت یکپارچه فعالیت کرده و مشتریان امکان دسترسی‌به اطلاعات مورد نیز خود را به صورت همزمان دارا هستند.

 اکیپ تله تکنسین

اکیپ بسیار با تجربه و فنی تکنسین های پاسخگوی تلفن در وهلهٔ اول مشکل را تشخیص داده و سپس راهکارهای ساده و سریع به مشتری ارائه می‌کند. در صورت وجود مشکل پیچیده‌تری تکنیسین پاسخگوی تلفن راننده را به صورت کاملا ایمن و با سرعت به نزدیکترین خدمات مجاز راهنمایی‌می‌کند. شرکتهای خودروسازی به کمک تکنسین های پاسخگوی خدمات مشتریان میتوانند به وعده‌های خود در زمینهٔ پشتیبانی‌فنی با کیفیت بالا و هزینه‌های بسیار کم دست پیدا کنند.

 

 راهکارها

 خدمات پشتیبانی‌جاده ای

marmassistance هدف اصلی‌خود را بر پایهٔ ارائه خدمات به رانندگان جهت ادامه دادن به مسیر بدون تاخیر و کاهش هزینه‌های تعمیرات و حل مشکلات مشتریان در کمترین زمان ممکن قرار داده است. البته پشتیبانی‌فنی‌جاده ای در ترکیه به حد کافی‌توسعه نیافته است.

خدمات بکسل وسایل نقلیه‌

در صورت بروز صدمات جدی به موتور و یا بدنهٔ خودرو خدمات بکسل وسیلهٔ نقلیه‌ارائه میشود. در صورت نیاز در داخل ترکیه با استفاده از شبکه خدمات دهندگان در زمینه بکسل خودرو این خدمت ارائه میشود. وسیلهٔ نقلیه‌با یدک کش های خصوصی به نزدیکترین گمرک و یا تعمیرگاه بکسل میشود.

 خدمات خودروی کرایه ای

این خدمت به مشتریان در طول مدتی‌که خودروی آنها در تعمیر خواهد بود به منظور جایگزینی ارائه میشود. وسایل نقلیه‌با مدلهای مختلف و قیمتهای مناسب به صورت بیمه‌شده قابل کرایه می‌باشد.

 تامین قطعات یدکی

این خدمت در صورت عدم وجود قطعه مورد نیاز در تعمیرگاه ارائه میشود. در صورتی‌که مشتری به تعویض قطعه ای نیز داشته باشد جهت تامین قطعه در وهلهٔ اول منابع داخلی‌مورد استعلام قرار می‌گیرد.

 پیگیری تعمیرات

وسیلهٔ نقلیه‌به نزدیکترین تعمیرگاه ارسال میشود. marmassistance پس از برسی‌دقیقِ موضوع گزارشی با جزئیات کامل به شرکت بیمه‌ارسال می‌کند.

 خدمات گمرکی

این خدمت با توجه به جدول هزینه‌های خسارت ارائه میشود. خدمات گمرکی به روش زیر می‌باشد:

ترک کردن به صورت قطعی و موقتی: یک راه حل ترک وسیلهٔ نقلیه‌به صورت کامل در ترکیه توسط شرکت بیمه‌در صورتی‌که خسارات وارد به وسیلهٔ نقلیه‌از ارزش خودرو بیشتر باشد. شرکت بیمه‌کنند در مورد ارسال خودرو به کشور محل اقامت صاحب خودرو صلاحیت صاحب خودرو جهت استفاده از آن و یا انتقال وسیلهٔ نقلیه‌با راننده تصمیم گیری مینماید.

برگشتِ خودرو: پس از انتقال خودرو به دفتر گمرک مامور گمرک مدارک ثبت وسیلهٔ نقلیه‌را از پاسپورت صاحب خودرو پاک کرده و خودرو به کشور محل اقامتِ صاحب خودرو و یا هر محل دیگری موافقت می‌کند.

مراجع

 • adac
 • anwb
 • bp
 • exxon
 • ford
 • inter_sos
 • mercedes
 • mutas
 • cigna
 • direct_line
 • md
 • sos_int
 • chevrolet
 • demirsigorta
 • arc_logo_ref