خط مشی امنیتیحریم خصوصیدر صورت تکمیل فرم درخواست ارتباط موجود در وب سایت، میتوانید از حفاظت اطلاعات خصوصی خود از طرف ما اطمینان داشته باشید.ویروسهامیتوانید از عدم وجود هرگونه ویروس جهت قرار گیری در سیستم کامپیوتر خود پس از ورود به صفحهٔ ما به منظور دریافت اطلاعات شخصی‌موجود روی سیستم شما اطمینان حاصل کنید.رفتارهای انتخابیبا توجه به عدم امکان دستیابی به مشخصات شما فقط تعداد بازدیدها از وب سایت شرکت برسی‌میشود.تغیرات در قوانین حریم خصوصیدر صورت احساس نیز به ایجاد تغییر در قوانین حریم خصوصی این سایت با ذکر تاریخ تغیرات را در بخش حریم خصوصی ابلاغ می‌کنیم.

مراجع

 • adac
 • anwb
 • bp
 • exxon
 • ford
 • inter_sos
 • mercedes
 • mutas
 • cigna
 • direct_line
 • md
 • sos_int
 • chevrolet
 • demirsigorta
 • arc_logo_ref