شرایط استفادهوب سایتهدف اصلی‌این سایت ارائه اطلاعات لازم در مورد خدمات شرکت منم به بازدیدکنندگان می‌باشد. تمامی‌افرادی را که خواهان دریافت اطلاعات در مورد منم و یا خدمات آن‌می‌باشد به بازدید از سایت دعوت مینمائیم. تمامی‌فرمهای درخواست ارتباط و پیشنهادات و نکات ارسالی‌از طرف شما را با دقت تمام مورد توجه قرار خواهیم داد.تغیرات در شرایط استفادهدر صورت تغییر در شرایط استفاده از سایت شمارا در جریان آخرین تغیرات قرار خواهیم داد.آخرین بازنویسی این بخش در تاریخ ۰۹/۰۷/۲۰۱۳ انجام گرفته است.حق نشرتمامی‌حقوق مطالب و عکسهای منتشر شده در داخل سایت در اختیار شرکت منم می‌باشد. این مطالب و عکس‌ها در صورت عدم وجود رضایتنامه مکتوب از طرف منم غیر قابل استفاده و انتشار می‌باشد.اسامی تجاریتمامی‌لوگوها و اسامی تجاری موجود در داخل این وب سایت متعلق به شرکت منم می‌باشد.

 

مراجع

 • adac
 • anwb
 • bp
 • exxon
 • ford
 • inter_sos
 • mercedes
 • mutas
 • cigna
 • direct_line
 • md
 • sos_int
 • chevrolet
 • demirsigorta
 • arc_logo_ref