تاریخچه

شرکت

حرکت خود را در بخش پشتیبانی‌ صنعت بیمه درست زمانی‌ که واژه پشتیبانی‌ و سلامت گردشگری در ترکیه معنا نیافته بود ۲۹ سال پیش آغاز کردیم. در طی‌ این زمان نه تنها خود در این بخش به پیشرفتهای قابل ذکری دست یافتیم، همچنین زمینهٔ توسعه این صنعت را در بخش داخلی‌ فراهم آوردیم. و صد البته تاریخچه‌ی ما بیانگر نقش تاثیر گذرمان در تغییر سیمای صنعت گردشگری و پشتیبانی‌ در ترکیه می‌باشد.

۱۹۸۶- تاسیس در شهر ایزمیر ترکیه

۱۹۸۹-تاسیس شرکت Redstar Aviation خواهرخوانده ی marmassistance، اولین شرکت خصوصی ارائه دهنده ی آمبولانس هوایی

۱۹۹۹-تاسیس شرکت Stars Crescent خواهرخوانده ی marmassistance، ارائه دهنده ی خدمات مدیریت  ایمنی و سلامت

۲۰۰۱- انتقال دفتر مرکزی به استانبول، فرودگاهSebiha Gokcen

۲۰۰۱-عضویت marmassistance  در شبکه ی پبشگامان همیاری بین المللی ، ARC  اروپا

۲۰۱۰-معرفی marmassistance  بعنوان رائه دهنده ی انحصاری خدمات دستیاری ARC  اروپا در ترکیه

۲۰۱۰- پشتیبانی خدمات جاده ای marmassistance  برای شرکت های خودروساز داخلی

۲۰۱۰- marmassistance   نامزد دریافت فینال جایزه سال مدیریت کنترل هزینه ITIC

۲۰۱۲- marmassistance   نامزد دریافت فینال جایزه سال مدیریت کنترل هزینه ITIC

۲۰۱۳-برنده ی فینال جایزه سال مدیریت کنترل هزینه ITIC

۲۰۱۴- marmassistance   نامزد دریافت فینال جایزه ITIC شرکت همیاری سال 

مراجع

 • adac
 • anwb
 • bp
 • exxon
 • ford
 • inter_sos
 • mercedes
 • mutas
 • cigna
 • direct_line
 • md
 • sos_int
 • chevrolet
 • demirsigorta
 • arc_logo_ref